ZAiKS for Ukraine

Ми непохитно стоїмо на боці свободи та креативності. Якщо Ви – митець, працюєте в культурній інституції чи є членом родини митця, що потребує підтримки та вже оформили польський номер PESEL, Ви можете подаватися на програму спеціальної допомоги у розмірі 5000 PLN з коштів ZAiKS для України. Заявки, заповнені польською чи українською мовою, будуть прийматися за допомогою онлайн-формуляра. З правилами надання допомоги ви можете ознайомитися у статуті.

 

 

 

Stajemy po stronie wolności i kreatywności. Jeśli jesteś twórcą, pracujesz w instytucji kultury lub jesteś rodziną twórcy potrzebującą wsparcia i masz polski numer PESEL, możesz aplikować o specjalną zapomogę w wysokości 5000 PLN z funduszu ZAiKS dla Ukrainy. Zgłoszenia, wypełnione w języku polskim lub ukraińskim, przyjmujemy za pomocą formularza on-line. Wszystkie zasady udzielania zapomóg znajdziesz tu.

 

 

 

 

We stand on the side of freedom and creativity. If you are an artist, work in a cultural institution or are a family of an artist in need of support and have a Polish PESEL number, you can apply for a special grant of 5000 PLN from the ZAiKS Fund for Ukraine. Applications, completed in Polish or Ukrainian, are accepted via an online form. All the rules of granting aid can be found here.

#ZAiKS for Ukraine