The Creators For Ukraine fund has started to operate

Do you support Ukrainian culture? We can help you. If you organize activities in the area of art, culture and art education for people affected by the war in Ukraine, you can apply for a grant from the Creators for Ukraine fund. Applications, filled out in Polish or Ukrainian, are accepted through an on-line form. All grant rules can be found in the regulations.

Wspierasz ukraińską kulturę? Możemy ci pomóc. Jeśli organizujesz działania w obszarze sztuki, kultury i edukacji artystycznej dla osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie, możesz ubiegać się o grant z funduszu Creators for Ukraine. Zgłoszenia, wypełnione w języku polskim lub ukraińskim, przyjmujemy za pomocą formularza on-line. Wszystkie zasady udzielania grantów znajdziesz w regulaminie.

Ви підтримуєте українську культуру? Ми можемо допомогти вам. Якщо ви організовуєте діяльність у сфері мистецтва, культури та мистецької освіти для постраждалих від війни в Україні, ви можете подати заявку на отримання гранту від фонду Creators for Ukraine. Заявки, заповнені польською або українською мовою, приймаються за допомогою онлайн формуляру. З усіма правилами надання грантів можна ознайомитися в статуті.